افتخارات دانشکده

برگزاري كنفرانس علمي بين المللي تحقيقات و نوآوري در كشاورزي ارگانيك

 برگزاري اولين كنفرانس ملي كشت سلول و بافت گياهي

 برگزاري شش دوره همايش ايده هاي نو در كشاورزي در سطح منطقه اي و ملي

 برگزاري اولين همايش بين المللي و چهارمين كنگره ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي

انتخاب طرح دانش بنيان نانورس به عنوان طرح تحقيقاتي برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز تحقيقات اصلاح و توليد بذر به عنوان مركز تحقيقات برتر و شركت بيوتكنولوژي در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز انتقال ژن به عنوان آزمايشگاه برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

مهندسي آب
مهندسي آب

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) با توجه به تصويب رشته علوم و مهندسي آب در خوشه‌هاي تخصصي مختلف در مقطع كارشناسي، مبادرت به پذيرش دانشجو بدون آزمون نموده است. رشته علوم و مهندسي آب از رشته‌هاي شاخه فني و مهندسي مي‌باشد. در اين رشته با توجه به ضرورت تربيت نيروي متخصص در زمينه‌هاي مختلف، پيش‌بيني ايجاد خوشه‌هايي مانند مهندسي آب سازه‌هاي آبي، مهندسي آب آبياري و زهكشي، مهندسي آب و فناوري اطلاعات (به صورت مشترك با رشته فناوري اطلاعات)، مهندسي آب و محيط زيست، مهندسي آب و حقوق (به صورت مشترك با رشته حقوق) و چند خوشه ديگر نموده است.

۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
Powered by DorsaPortal