افتخارات دانشکده

برگزاري كنفرانس علمي بين المللي تحقيقات و نوآوري در كشاورزي ارگانيك

 برگزاري اولين كنفرانس ملي كشت سلول و بافت گياهي

 برگزاري شش دوره همايش ايده هاي نو در كشاورزي در سطح منطقه اي و ملي

 برگزاري اولين همايش بين المللي و چهارمين كنگره ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي

انتخاب طرح دانش بنيان نانورس به عنوان طرح تحقيقاتي برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز تحقيقات اصلاح و توليد بذر به عنوان مركز تحقيقات برتر و شركت بيوتكنولوژي در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز انتقال ژن به عنوان آزمايشگاه برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب دو پايان نامه دانشجويي به عنوان پايان نامه هاي برتر جشنواره خيام
انتخاب دو پايان نامه دانشجويي به عنوان پايان نامه هاي برتر جشنواره خيام

دو پايان نامه دانشجويي با راهنمائي دكتر مهرداد مدرسي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در "نخستين جشنواره پايان نامه هاي برتر سال ويژه خيام" به عنوان پايان نامه هاي برتر انتخاب شد.

اين طرح ها با عنوان "بررسي اثرات عصاره بادام بر تعديل اضطراب ناشي از تشنج و غلظت هورمون كورتيزول در مقايسه با كاربامازپين در مدل حيواني "  و " بررسي اثر عصاره فرنجمشك  بر تعديل اضطراب ناشي از تشنج و غلظت هورمون كورتيزول در مقايسه با سديم والپروات در مدل حيواني "  بود كه توسط دانشجويان حجت احمدي و جواد موحديان و با مشاوره دكتر علي مهداد انجام شده در اين جشنواره ارايه شد و هيات داوران اين جشنواره لوح تقدير، تنديس ويژه جشنواره را به اين پژوهشگران برتر اهداء نمودند.

  اين جشنواره در 28 ارديبهشت 1397 مصادف با سالروز بزرگداشت حكيم خيام نيشابوري در جزيره كيش برگزار گرديد.

Powered by DorsaPortal