افتخارات دانشکده

برگزاري كنفرانس علمي بين المللي تحقيقات و نوآوري در كشاورزي ارگانيك

 برگزاري اولين كنفرانس ملي كشت سلول و بافت گياهي

 برگزاري شش دوره همايش ايده هاي نو در كشاورزي در سطح منطقه اي و ملي

 برگزاري اولين همايش بين المللي و چهارمين كنگره ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي

انتخاب طرح دانش بنيان نانورس به عنوان طرح تحقيقاتي برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز تحقيقات اصلاح و توليد بذر به عنوان مركز تحقيقات برتر و شركت بيوتكنولوژي در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز انتقال ژن به عنوان آزمايشگاه برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

رشته ها و كاركنان

مهندسي فضاي سبز يك تخصص ميان رشته اي است كه برگرفته از مهندسي معماري، مهندسي باغباني و مهندسي عمران و شهرسازي مي باشد كه البته قسمت اعظم اين رشته را معماري و باغباني زينتي تشكيل مي دهد. اين رشته به معماري منظر بسيار نزديك بوده و از آن با عنوان مهندسي طراحي منظر نيز ياد مي شود

مهندسي‌ فضاي‌ سبز با ايجاد فضاي‌ سبز در سطح‌ شهرها مانند كاشت‌ درختان‌ در حاشيه‌ خيابان‌ها و ايجاد انواع‌ پارك‌هاي‌ جنگلي‌، كوهستاني‌ و منطقه‌اي‌، فضاسازي‌ و زيباسازي‌ پارك‌ها، كاهش آلودگي‌هاي بصري و ايجاد مناظر زيبا، تقليل صداهاي آزار دهنده و تعديل آلودگي‌هاي صوتي، حفاظت و صيانت از محيط طبيعي و منابع موجود در آن، حفاظت از تنوع حياتي گياهان،‌عامل حفظ فضاي سبز و سلامت و زيبايي سكونت‌گاه‌هاي انسان مي‌گردد و نياز انسان‌ها را به‌ فضاي‌ سبز موردنظر تأمين‌ مي‌كند.در واقع مهندسي‌ فضاي‌ سبز با ايجاد و حفظ‌ مناظر طبيعي‌ در سطوح‌ وسيع‌  ، كيفيت‌ زندگي‌ را در شهرها بالا مي‌برد

هم اكنون در ايران دانشگاه تهران و تبريز و دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان در مقطع كارشناسي مهندسي فضاي سبز دانشجو مي پذيرند . در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تهران ، شهيد بهشتي و تربيت مدرس در رشته معماري منظر و دانشگاه تهران و واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد در رشته طراحي محيط فعاليت مي كنند. متاسفانه دوره دكتري اين رشته هنوز در ايران ارائه نشده و علاقه مندان به ادامه تحصيل در اين دوره مي توانند در آزمون دكتري معماري شركت كرده و در صورت قبولي پايان نامه خود را با موضوعيت معماري منظر انتخاب نمايند.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل

دروس‌ پايه

رياضيات‌ عمومي‌، گياه‌شناسي‌، اكولوژي‌، فيزيك‌ عمومي‌، زيست‌شناسي‌، آمار و احتمالات‌، جامعه‌ شناسي‌ عمومي‌، آشنايي‌ با كامپيوتر.

دروس‌ اصلي

آبياري‌ عمومي‌، درختان‌ و درختچه‌هاي‌ زينتي‌، رسم‌ فني‌، چمن‌كاري  طراحي‌ و نقشه‌برداري‌، اصول‌ باغباني‌، خاك‌شناسي‌ عمومي‌، گلكاري‌ ، گياهان‌ آپارتماني‌، حاصلخيزي‌ خاك‌ها و كودها، انسان‌ و محيط‌ زيست‌ ، عكس‌هاي‌ هوايي‌، هوا و اقليم‌شناسي‌ .

دروس‌ تخصصي‌

بيان‌ تصويري‌، اصول‌ طراحي‌، تاريخ‌ معماري‌ و مهندسي‌ فضاي‌ سبز، مصالح‌ و روش‌هاي‌ ساختماني‌، طراحي‌ سيستم‌هاي‌ آبياري‌ ، كاربرد كامپيوتر در فضاي‌ سبز، طراحي‌ كاشت‌ گياهان‌ زينتي‌ ، طراحي‌ فضاهاي‌ شهري‌، سازه‌ها در فضاي‌ سبز، طراحي‌ محوطه‌هاي‌ ويژه‌، مديريت‌ فضاي‌ سبز، كارآموزي‌، جلسه‌ بحث‌ ، پروژه‌..

فعاليت يك طراح منظر مي تواند از طراحي پارك ملي تا طراحي فضاي باز براي شركتهاي تجاري بزرگ از طراحي يك محوطه مسكوني تا طراحي زير ساختهاي شهري و مديريت زمينهاي بكر واحياء اراضي مخدوش شده مثل معادن يا محوطه هاي دفن زباله را در برگيرد .طراح منظر بر روي انواع ساختارها و فضاهاي بيروني اعم از كوچك وبزرگ ، روستايي وشهري با مصالح نرم وسخت ومسائل هيدرولوژيكي و اكولوژيكي متفاوت فعاليت مي كند.
 
طراح و محوطه ساز فضاي سبز(رشته كشاورزي)

طراح و محوطه ساز كسي است كه بتواند از عهده شناخت اقليم طراحي فضاي سبز و نقشه كشي در محوطه سازي ، تهيه پروژه و محاسبات آن كاربرد آب در طراحي محوطه ها ، طراحي فضاي سبز پاركها و منازل ، طراحي فضاي سبز شهرها ، كاربرد تزئينات گياهي و اجراي مقررات و آيين نامه هاي شغلي بر آيد.  توانايي ترسيم هندسي منظم وغير منظم وقدرت بالاي تجزيه وتحليل مكاني كه مي خواهد براي طراحي در نظر بگيرد، از ويژگي هاي مهم اين شغل است،تنوع، تعادل و تقارن، توالي و مقياس واصول ديگر طراحي بخشي از مسائلي است كه طراح بايد آنها را  آموزش ديده باشد طراح فضاي سبز بايد از طبيعت و هنرمندي و آشنايي كافي با فرم ها و رنگها و سبك هاي مختلف طراحي بهرمند باشد، آمد و رفت هاي زياد بررسي هاي جامع براي طراحي و شناسايي اقليم هاي  متفاوت بخشي از ويژگي هايي است كه طراح در وجود خود بايد داشته باشد.  همان طور كه اشاره شد اين رشته يك رشته بينابين است لذا دانشجو لازم است از طرفي داراي ذوق خلاقيت و ابتكار در طراحي و از سوي ديگر به دروس كشاورزي علاقمند باشد و براي موفقيت بيشتر در دوران تحصيل بايد به علوم روان شناسي، جامعه شناسي و اطلاعات جديد در خصوص منظره سازي و فن آوري هاي زيبا سازي منظره ا و نور پردازي هاي ويژه توجه نمايد

نمونه وظايف

1- آشنايي با تعاريف اصولي در طراحي ترسيم ، تصوير منظره.

2- آشنايي با وسايل طراحي ، وسايل نقشه كشي، خط كش تي ، گونيا

3- آشنايي با انواع خطوط

4-آشنا شدن با مقياس و انواع آن

5- شناسايي اصولي ترسيم خط و اشكال هندسي منظم  و غير منظم

6- توانايي طراحي فضاي سبز و نقشه كشي در محوطه سازي

7-آشنايي با تعريف فضاي سبز

8- آشنايي با تقسيم بندي فضاي سبز و انواع آن

9- آشنايي با ضرورت و نحوه مكان يابي فضاي سبز در شهرها

10- شناسايي سبك هاي مختلف طراحي

11- آشنايي با علائم كاربردي در طراحي فضاي سبز

12- آشنايي با طراحي محوطه ها ، خط ، فرم ، بافت ، رنگ ( كاربرد رنگ در محوطه و چرخه رنگين و كاربرد آن )

13- توانايي شناخت اقليم و تطبيق آن با رستني هاي ايران

14- آشنايي با خصوصيات اقليمي و رستني هاي ايران

15- شناسايي تقسيم و تعيين مناطق اقليمي ايران و ارتباط با رستني هاي آن

16- آشنايي با عوامل موثر محيطي و محوطه سازي فضاي سبز

17- شناسايي اصول پيدا كردن محل جغرافيايي محوطه مورد نظر

18- استفاده از نقشه

19- بكار بردن قطب نما جهت تعيين سمت و جهت محوطه

20- استفاده از باد نما

21- استفاده از دماسنج جهت تطبيق محوطه و گياه

22- توانايي طراحي فضاي سبز و نقشه كشي در محوطه سازي

23- توانايي تهيه پروژه و محاسبات در محوطه سازي و طراحي فضاي سبز

24- توانايي كاربرد آب در محوطه سازي و طراحي فضاي سبز

25- توانايي طراحي فضاي سبز پارك ها و منازل و محوطه سازي آنها

26- توانايي طراحي فضاي سبز شهرها

27- توانايي كاربرد تزئينات گياهي در محوطه سازي فضاي سبز

28- توانايي اجراي مقررات و آيين نامه هاي شغلي

تاریخ به روز رسانی:
1393/09/23
تعداد بازدید:
4270
Powered by DorsaPortal