افتخارات دانشکده

برگزاري كنفرانس علمي بين المللي تحقيقات و نوآوري در كشاورزي ارگانيك

 برگزاري اولين كنفرانس ملي كشت سلول و بافت گياهي

 برگزاري شش دوره همايش ايده هاي نو در كشاورزي در سطح منطقه اي و ملي

 برگزاري اولين همايش بين المللي و چهارمين كنگره ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي

انتخاب طرح دانش بنيان نانورس به عنوان طرح تحقيقاتي برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز تحقيقات اصلاح و توليد بذر به عنوان مركز تحقيقات برتر و شركت بيوتكنولوژي در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز انتقال ژن به عنوان آزمايشگاه برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان


دانشكده مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان )در سال 1366با دو رشته زراعت و اصلاح نباتات و علوم دامي در مقطع كارشناسي شروع به فعاليت نمود و هم اكنون داري نه رشته در مقطع كارشناسي (مهندسي آب ،علوم باغباني ،علوم دامي ، علوم خاك ،فضاي سبز، گياه پزشكي، صنايع غذايي، محيط زيست، زراعت و اصلاح نباتات )، هشت رشته در مقطع كارشناسي ارشد شامل علوم باغباني (شش گرايش بيوتكنولوژي، فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه،گل و گياهان زينتي ،گياه دارويي و ادويه ايي و عطري، فيزيولوژي پس از برداشت محصولات باغي، فيزيولوژي و اصلاح سبزي )حشره شناسي، خاكشناسي (دو گرايش پيدايش و رده بندي خاك ، شيمي و حاصلخيزي )زراعت، اصلاح نباتات، علوم دامي ( سه گرايش تغذيه، اصلاح نژاد، فيزيولوژي )صنايع غذايي ،محيط زيست (آموزش محيط زيست، شيمي محيط زيست) و در مقطع دكتري خاكشناسي چهار گرايش (پيداش و رده بندي خاك ،شيمي حاصلخيزي، فيزيك خاك، بيوتكنولوژي خاك )، حشره شناسي، زراعت، تغذيه دام مي باشد. اين دانشكده داراي 63 عضو هيات علمي است كه از اين تعداد 54 نفر تمام وقت و 9نفر  نيمه وقت مي باشند. تعداد دانشجويان اين دانشكده حدود 2930 نفر است كه 1659نفر دانشجوي كارشناسي، 1180نفر دانشجوي كارشناسي ارشد و 95 نفر دانشجوي دكتري مي باشند. همچنين معادل همين تعداد دانشجو از  اين دانشكده فارغ التحصيل شده اند.

فعاليت هاي پژوهشي دانشكده:

اجراي 88 طرح پژوهشي درون دانشگاهي، 63 طرح برون دانشگاهي خاتمه يافته و 35 طرح در حال اجرا توسط اعضاي هيئت علمي

چاپ بيش از 32 كتاب تخصصي كشاورزي توسط اعضاي هيئت علمي

چاپ 110 مقاله علمي پژوهشي در مجلات داخلي و 210 مقاله ISI  در ژورنالهاي خارجي

انتشار مجله علمي پژوهشي با نام :JOUrnal of Research in Agricultural science

انتشار مجله پسماند وپساب و چاپ الكترونيك آن توسط springer    با نام

JOUrnal of Research of Recyling of organic waste in Agricultural

چاپ 80 مقاله علمي پزوهشي در مجلات داخلي و ISIدر سال 80 تا 87 و ارائه 100 مقاله در كنفرانس هاي داخلي و خارجي

برگزاي كارگاه توليد جنين و انتقال ان با مشاركت پژوهشكده رويان براي اولين بار در ايران

برگزاري سه كنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع آلي تجديد شونده در كشاورزي

برگزاري شش دوره همايش ايده هاي نو در كشاورزي و پنجمين دوره همايش در سطح ملي در سال 1390 وبرگزاري اولين همايش ملي بحران آب در سال 1392

عقد تفاهم نامه با موسسه AG RESEARCH  نيوزيلند

 عقد تفاهم نامه با سازمان باز يافت ،سازمان پارك ها و فضاي سبز ذوب آهن و شهرك علمي تحقيقاتي

ايجاد زمينه همكاري با سازمان محيط زيست جهاد كشاورزي مركز تحقيقات كشاورزي حوزه پژوهشي شهر داري اصفهان ،استانداري اصفهان، شبكه پژوهش و فن آوري استان، شركت فولاد مباركه، شهرك صنعتي ،شركت گياهان دارويي

ايجاد پنج هسته تحقيقات كاربرد در كشاورزي در مركز رشد دانشگاه

راه اندازي مركز بيو تكنولوژي كشاورزي

راه اندازي كيلينيك گياه پزشكي

ايجاد مركز تحقيقات پسماند و پساب

اخذ مجوز تاسيس مركز پژوهش صنعتي و معدني

ايجاد هسته ها ي انجمن علمي در گروههاي مختلف

477 جلد پايان نامه كارشناسي ارشد و 216 پايان نامه در حال اجرا

پروژه هاي در دست اقدام

راه اندازي خطوط توليد صنايع غذايي شامل : خط لبنيات ، خط فرآوردههاي گوشتي، كنسرو و خط غلات

ايجاد مراكز تخصصي كشاورزي با هماهنگي سازمان جهاد كشاورزي

Powered by DorsaPortal