افتخارات دانشکده

برگزاري كنفرانس علمي بين المللي تحقيقات و نوآوري در كشاورزي ارگانيك

 برگزاري اولين كنفرانس ملي كشت سلول و بافت گياهي

 برگزاري شش دوره همايش ايده هاي نو در كشاورزي در سطح منطقه اي و ملي

 برگزاري اولين همايش بين المللي و چهارمين كنگره ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي

انتخاب طرح دانش بنيان نانورس به عنوان طرح تحقيقاتي برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز تحقيقات اصلاح و توليد بذر به عنوان مركز تحقيقات برتر و شركت بيوتكنولوژي در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز انتقال ژن به عنوان آزمايشگاه برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

مهندسي علوم خاك"" id="imgmain" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
مهندسي علوم خاك
...فارغ التحصيلان رشته خاكشناسي مي توانند در شركت هاي مهندسي مشاور در زمينه هاي نقشه برداري خاك ، تناسب اراضي، طبقه بندي خاك، زهكشي اراضي و ... مشغول بخدمت شوند. ..

رشته خاكشناسي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتراي خاكشناسي با گرايش هاي شيمي و حاصلخيزي خاك، بيولوژي خاك، فيزيك خاك، پيدايش و طبقه بندي خاك فعاليت دارد. دانشجويان رشته خاكشناسي با خواندن دروس حاصلخيزي خاك، شيمي خاك و تغذيه گياهان با وضعيت حاصلخيزي خاك، چگونگي آناليز خاك و تفسير نتايج تجزيه هاي شيميايي خاك و مديريت خاك آشنا شده و انواع بسترهاي كشت، كودها، تركيبات آلي ، كشت هاي بدون خاك نظير كشت هاي هيدروپونيك را به صورت تئوري و عملي فرا مي گيرند. اين دانشجويان با يادگيري كار با  دوربين تئودوليت ، كار بر روي عكس هاي هوايي، نقشه هاي توپوگرافي و كار با سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS  توان تهيه نقشه هاي خاكشناسي، نقشه هاي تناسب اراضي، نقشه شوري خاك و ... را بدست مي آورند. فارغ التحصيلان رشته خاكشناسي مي توانند در شركت هاي مهندسي مشاور در زمينه هاي نقشه برداري خاك ، تناسب اراضي، طبقه بندي خاك، زهكشي اراضي و ... مشغول بخدمت شوند. اين فارغ التحصيلان در زمينه تغذيه گياهان، كشت هاي بدون خاك مثل روش هاي هيدروپونيك ، توليد بستر هاي مناسب كشت، توليد كودهاي آلي، توليد ورمي كمپوست، تهيه بسترهاي مناسب كشت فعاليت داشته باشند  

تاریخ:
1394/07/04
تعداد بازدید:
299
منبع:
Powered by DorsaPortal