افتخارات دانشکده

برگزاري كنفرانس علمي بين المللي تحقيقات و نوآوري در كشاورزي ارگانيك

 برگزاري اولين كنفرانس ملي كشت سلول و بافت گياهي

 برگزاري شش دوره همايش ايده هاي نو در كشاورزي در سطح منطقه اي و ملي

 برگزاري اولين همايش بين المللي و چهارمين كنگره ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي

انتخاب طرح دانش بنيان نانورس به عنوان طرح تحقيقاتي برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز تحقيقات اصلاح و توليد بذر به عنوان مركز تحقيقات برتر و شركت بيوتكنولوژي در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز انتقال ژن به عنوان آزمايشگاه برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

مهندسي علوم خاك
مهندسي علوم خاك

رشته خاكشناسي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتراي خاكشناسي با گرايش هاي شيمي و حاصلخيزي خاك، بيولوژي خاك، فيزيك خاك، پيدايش و طبقه بندي خاك فعاليت دارد. دانشجويان رشته خاكشناسي با خواندن دروس حاصلخيزي خاك، شيمي خاك و تغذيه گياهان با وضعيت حاصلخيزي خاك، چگونگي آناليز خاك و تفسير نتايج تجزيه هاي شيميايي خاك و مديريت خاك آشنا شده و انواع بسترهاي كشت، كودها، تركيبات آلي ، كشت هاي بدون خاك نظير كشت هاي هيدروپونيك را به صورت تئوري و عملي فرا مي گيرند. اين دانشجويان با يادگيري كار با  دوربين تئودوليت ، كار بر روي عكس هاي هوايي، نقشه هاي توپوگرافي و كار با سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS  توان تهيه نقشه هاي خاكشناسي، نقشه هاي تناسب اراضي، نقشه شوري خاك و ... را بدست مي آورند. فارغ التحصيلان رشته خاكشناسي مي توانند در شركت هاي مهندسي مشاور در زمينه هاي نقشه برداري خاك ، تناسب اراضي، طبقه بندي خاك، زهكشي اراضي و ... مشغول بخدمت شوند. اين فارغ التحصيلان در زمينه تغذيه گياهان، كشت هاي بدون خاك مثل روش هاي هيدروپونيك ، توليد بستر هاي مناسب كشت، توليد كودهاي آلي، توليد ورمي كمپوست، تهيه بسترهاي مناسب كشت فعاليت داشته باشند  

۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
Powered by DorsaPortal