افتخارات دانشکده

برگزاري كنفرانس علمي بين المللي تحقيقات و نوآوري در كشاورزي ارگانيك

 برگزاري اولين كنفرانس ملي كشت سلول و بافت گياهي

 برگزاري شش دوره همايش ايده هاي نو در كشاورزي در سطح منطقه اي و ملي

 برگزاري اولين همايش بين المللي و چهارمين كنگره ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي

انتخاب طرح دانش بنيان نانورس به عنوان طرح تحقيقاتي برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز تحقيقات اصلاح و توليد بذر به عنوان مركز تحقيقات برتر و شركت بيوتكنولوژي در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز انتقال ژن به عنوان آزمايشگاه برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

مهندسي علوم باغباني"" id="imgmain" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
مهندسي علوم باغباني
...داشتن پتانسيل­هاي مختلف در زمينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري شامل در اختيار داشتن اساتيد مجرب و متخصص­ در گرايش­هاي متفاوت، فضاهاي مناسب آموزشي- پژوهشي، مزرعه آموزشي - پژوهشي خاتون آباد با مساحت 32 هكتار و كلكسيون تخصصي علوم باغباني گورت با مساحت قريب 4 هكتار، سالن­هاي پرورش قارچ خوراكي، مجموعه گلخانه­ هاي آموزشي – پژوهشي و توليدي با سطح قريب 15000 متر مربع با محتواي محصولات زينتي، توت­ فرنگي، انواع گل­هاي شاخه بريده، گياهان گوشت خوار، سبزي و صيفي (خيار، گوجه­ فرنگي گلخانه اي، بادمجان، فلفل، كاهو و توليد انواع گياهچه­ هاي آماده كشت در زمينه­ هاي مختلف توليد در حوزه تخصصي محصولات باغباني)، آزمايشگاه­هاي گسترده و مجهز به پيشرفته ­ترين تجهيزات و دستگاه­هاي مورد نياز جهت اندازه­ گيري­هاي آزمايشگاهي مورد نياز دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي و...

استان اصفهان يكي از مهمترين مناطق توليد محصولات باغباني در سطح كشور مطرح بوده و هست. سطح توليد و كيفيت محصولات باغباني در كشور و به تبع آن در استان پهناور اصفهان هميشه مد نظر قرار گرفته است. محصولات باغباني در استان پهناور اصفهان ديرينه و سطح زير كشت قابل توجهي داشته و دارد. نامناسب بودن مواد گياهي قابل دسترس توليد كننده و كمبود دانش فني و عملي توليد نهال، گياهچه و بذر مطلوب در عرصه توليد محصولات باغباني و از ديگر سو، آهكي بودن خاك در اين منطقه با اقليم خشك و نيمه خشك، بالا بودن pH خاك، متوسط رو به سنگين بودن خاك مناسب پرورش محصولات باغي و نهايتاً كمبود آب هم از نظر كمي و هم كيفي، مشكلات و نابساماني­هاي متعددي را در امر توليد و پرورش اين محصولات ارزشمند در سطح استان و البته در سطح كشور به وجود آورده است. تنها راه حل اين مشكل و در جهت نيل به هدف مهم و مقدس حل مشكلات توليد در اين بخش از كشاورزي،  تربيت متخصصيني است كه در مقاطع مختلف و گرايش­هاي مختلف علوم باغباني بتوانند با استفاده از دانش روز و تجربه كسب شده خود توليد اقتصادي و قابل صدور محصولات باغباني را امكان پذير ساخته و از طرفي در امر آموزش، تحقيق، مديريت و برنامه­ ريزي توسعه و بهبود رشته علوم باغباني فعاليت نمايند و بصورت حرفه­اي، عملي و كاربردي توانمندي ارائه راهكارهاي مناسب به توليد كنندگان زحمت­كش را داشته باشند.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) به واسطه قرار گرفتن در مركز استان و كشور و داشتن پتانسيل­هاي مختلف در زمينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري شامل در اختيار داشتن اساتيد مجرب و متخصص­ در گرايش­هاي متفاوت، فضاهاي مناسب آموزشي- پژوهشي، مزرعه آموزشي - پژوهشي خاتون آباد با مساحت 32 هكتار و كلكسيون تخصصي علوم باغباني گورت با مساحت قريب 4 هكتار، سالن­هاي پرورش قارچ خوراكي، مجموعه گلخانه­ هاي آموزشي پژوهشي و توليدي با سطح قريب 15000 متر مربع با محتواي محصولات زينتي، توت­ فرنگي، انواع گل­هاي شاخه بريده، گياهان گوشت خوار، سبزي و صيفي (خيار، گوجه­ فرنگي گلخانه اي، بادمجان، فلفل، كاهو و توليد انواع گياهچه­ هاي آماده كشت در زمينه­ هاي مختلف توليد در حوزه تخصصي محصولات باغباني)، آزمايشگاه­هاي گسترده و مجهز به پيشرفته­ترين تجهيزات و دستگاه­هاي مورد نياز جهت اندازه­ گيري­هاي آزمايشگاهي مورد نياز دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي و همكاران عضو هيات علمي درون دانشكده و همچنين در اختيار بودن فضاي مناسب تحت عنوان پژوهشكده مركزي دانشگاه، گلخانه شيشه­اي به عنوان كلكسيوني از گياهان برگ زينتي و آپارتماني، گلدار گلخانه­اي و امكان سرويس دهي امر آموزش دانشجويان و با عنايت به ديرينه قريب سي سال تربيت متخصصين علوم باغباني در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد كه در حال حاضر بخش قابل توجهي از مسئوليت­هاي اداري، اجرايي و مديريتي را چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي در سطح شهرستان و استان را دارا مي­باشند، در نظر دارد در امر تربيت متخصصين در اين حوزه از علم در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي با همتي بيشتر و عزمي راسخ­تر و در اولويت قرار دادن آموزش­هاي عملي بر آموزش­هاي تئوري، اقدام نمايد. با اين اميد كه بتواند رسالت خود را به عنوان يك مركز آموزش عالي در حوزه تخصصي علوم باغباني در دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در واحدي از دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يك مركز توانمند آموزش عالي در سطح كشور به نحو مطلوبي به اتمام برساند، ان شاءا...      

لازم به ذكر است كه دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) با محوريت گروه علوم باغباني با هدف مطالعه، پژوهش و كسب تجربه عملي در زمينه توليدات گلخانه‌اي شامل سبزي، گل‌هاي زينتي و ميوه خارج از فصل و آموزش روش‌هاي مناسب توليد آنها و طرح‌هاي صحيح جهت ساخت و ساز گلخانه‌ها و مديريت مناسب گلخانه در رشته‌اي از علوم دانشگاهي تحت عنوان رشته مهندسي كشاورزي- علوم باغباني گرايش توليدات گلخانه‌اي براي اولين بار در مجموعه ­هاي آموزش عالي سطح كشور اقدام به تعريف سرفصل آموزشي دوره كارشناسي نمود كه پس از تصويب در شوراي گسترش و توسعه رشته­هاي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و تاييد نهايي شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پس از سال­ها برنامه ريزي، از نيمسال اول 92-1391 اقدام به جذب دانشجو نمود كه اولين محصول و دست آورد اين رشته ارزشمند و كاربردي در تابستان 1394 به عرصه توليد وارد خواهند شد كه برگ زريني از افتخارات گروه و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اين واحد دانشگاهي است. توليدات گلخانه اي بعنوان يكي از بخشهاي مهم علوم باغباني و به منظور بهرهگيري از حداقل منابع توليد و حصول درآمد مكفي براي توليدكنندگان در اين استان پهناور مطرح است. همچنين محققين طرحهاي پژوهشي خود را ميتوانند در محيط گلخانه به سبب امكان كنترل شرايط محيطي بخوبي اجرا نمايند. با توجه به توسعه روزافزون گلخانهها در جهان و ايران و به جهت ارتقاء سطح توليد و كيفيت محصولات توليدي در اين زمينه با عنايت به اقليم خشك و نيمه خشك كشور كه در سطح استان به حد اعلا قابل مشاهده است، تربيت متخصصيني كه بتوانند با استفاده از دانش فني خود توليدات گلخانه‌اي را اقتصادي و بهينه نمايند و از دانش به روز در اين زمينه كه از فناوري بالايي نيز برخوردار است، استفاده نمايند، هدف و رسالت همكاران عضو هيات علمي اين گروه بوده است. اميد كه در اين مسير سرافراز بوده باشند.

تاریخ:
1394/07/04
تعداد بازدید:
289
منبع:
Powered by DorsaPortal