افتخارات دانشکده

برگزاري كنفرانس علمي بين المللي تحقيقات و نوآوري در كشاورزي ارگانيك

 برگزاري اولين كنفرانس ملي كشت سلول و بافت گياهي

 برگزاري شش دوره همايش ايده هاي نو در كشاورزي در سطح منطقه اي و ملي

 برگزاري اولين همايش بين المللي و چهارمين كنگره ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي

انتخاب طرح دانش بنيان نانورس به عنوان طرح تحقيقاتي برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز تحقيقات اصلاح و توليد بذر به عنوان مركز تحقيقات برتر و شركت بيوتكنولوژي در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز انتقال ژن به عنوان آزمايشگاه برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

اولين جلسه هم انديشي كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان و دانشكده كشاورزي
اولين جلسه هم انديشي كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان  و دانشكده كشاورزي


دكتر مهرناز آزاد با ابراز نگراني از وضعيت فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف كشاورزي اظهار نمود: بيش از يكسال است تلاش مي كند تا بتواند گامي موثر درجهت ايجاد شرايط مناسب تري براي ورود بيشتر اين گروه از فارغ التحصيلان به بازارهاي كار واشتغالزايي و كارآفريني  بردارد و در اين مسير جلسات بسيارمتعددي با اكثر مسئولين ادارات و سازمان هاي مربوطه داشته است.

رئيس كانون فارغ التحصيلان افزود: اما امروز به اين نتيجه رسيده است كه اين مركز به تنهايي قادر به انجام موفقيت آميز اين حركت مقدس نيست و نياز به حمايت و همراهي ساير مسئولين دانشگاه بخصوص رياست دانشگاه دكتر آذين و رئيس دانشكده كشاورزي دكتر اكبرپيرستاني و ساير مسئولين به عنوان بازوهايي موثردارد.

دكتراكبر پيرستاني با استقبال از اين ايده اعلام آمادگي نمود واظهارداشت به هرنحوي كه لازم باشد با كانون فارغ التحصيلان همكاري و از ايشان در اين مسير حمايت خواهد نمود.

رئيس دانشكده كشاورزي درادامه افزود: ما بايد از تمام پتانسيل هاي موجود دراستان اصفهان كمك بگيريم و تنها بر روي مراكز و سازمان ها و ادارات كشاورزي و منابع طبيعي متمركز نباشيم.

دكتر اكبرپيرستاني همچنين پيشنهاد نمود: مي توان درگام نخست جلسه اي با ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ترتيب داد و كليه مسئولان استان و در راس آنها استاندار محترم اصفهان را به اين نشست دعوت نمود.

وي افزود: در اين نشست تلاش مي كنيم مساله را به صورت جدي علمي و كاربردي ارزيابي و مورد بررسي قرارداده و به بحث بگذاريم.

درپايان مصوب شد ظرف يكماه آينده كانون فارغ التحصيلان دانشگاه به عنوان متولي و با مسئوليت دكتر مهرناز آزاد اولين جلسه با ميزباني دانشگاه و حضور استاندار اصفهان و ساير مسئولين استان را طراحي مديريت و اجرا نمايد.

پس از برداشتن اولين گام در راستاي رفع مشكلات فارغ التحصيلان اين رشته و حمايت آنها در ايجاد بنگاههاي زود بازده و اشتغالزايي و كار آفريني جلسات بعدي بصورت مستمر با تشكيل كارگروه هاي تخصصي در هر گرايش در استانداري، دانشگاه، كميسيون صنايع و كميسيون كشاورزي در اتاق بازرگاني برگزار و با نظارت مستقيم استانداري پيگيري وعملياتي گردد.

Powered by DorsaPortal